Szanowni Państwo!

Zgłoszenia na badania i konsultacje przyjmujemy wyłącznie drogą mailową: 

zgloszeniapppnysa@tlen.pl

 


 

Dyrektor PODNiPPP w Nysie informuje, że Rada Powiatu podjęła uchwałę dotyczącą zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nysie, wchodzącychw skład PODNiPPP w Nysie poprzez zmianę siedziby placówki z ul. Szopena 4 na ul. Słowiańską 17 (budynek po PCPR). Zmiana lokalizacji placówki nastąpi 1.11.2019 r.

Rada Powiatu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji PPP w Otmuchowie wchodzącej w skład PODNiPPP z dniem 31.12.2019 r. 

UE.png