Dyżur pracowników ODN

Dyżur doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów

odbywa się w każdą środę w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie Poradni.