Materiały dydaktyczne oraz kursy maturalne

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie informuje nauczycieli  przedmiotów ogólnokształcących, że  na stronie http://www.operon.pl/materialy_do_pobrania znajdują się ciekawe materiały do pobrania  zarówno ze "starej", jak i "nowej" podstawy programowej.

Natomiast na stronie http://akademiaortograffiti.pl/Kursy/matura-2015 znajdują się kursy internetowe "Matura 2015 " z przedmiotów ogólnokształcących:
- dla przedmiotów humanistycznych : j.polski, wiedza o społeczeństwie
- dla ścisłych - matematyka, fizyka, biologia. 

Kursy te składają się z trzech części. Każdy z kursów jest jednomodułowy i skończy się egzaminem.

Udział w egzaminie uprawnia wszystkich kursantów do zakupu po jednym egzemplarzu vademecum maturalnego oraz testów i arkuszy maturalnych w bardzo atrakcyjnej cenie po 10 zł za sztukę.