Najbliższe zajęcia w ramach projektu KOWEZiU w Warszawie

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach w ramach projektu KOWEZiU w Warszawie

"Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Zajęcia będą odbywać się w Nysie. Informacje odnośnie warunków udziału w projekcie dostępne są na stronie www.monitorowanieppkz.koweziu.edu.pl W najbliższym terminie:

Dostosowanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły - 14.12.2014 r.

Godzina

Temat

Prowadzący

8.30-9.30

Rejestracja uczestników

Sala nr 1

Elżbieta Gabis

Monika Szyca-Lizęga

9.30-10.15

Aspekty prawne i metodyczne modyfikacji programów nauczania dla zawodu (wykład, warsztaty)

10.15-11.45

Analiza programów nauczania dla zawodu pod kątem zakresu zmian związanych z  dostosowaniem do potrzeb i możliwości szkoły (wykład, warsztaty)

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.30

1. Modyfikacja I części zawartości programu nauczania dla wybranego zawodu (wykład, warsztat)

2. Modyfikacja planu nauczania w programie nauczania dla zawodu (wykład, warsztaty)

13.30-14.15

Modyfikacja treści przedmiotów/modułów w programie nauczania dla zawodu (wykład)

14.15-15.00

Obiad

15.00-15.45

Modyfikacja treści przedmiotów/modułów w programie nauczania dla zawodu ((warsztaty)

15.45-16.30

Zapisywanie zmian dokonanych w przykładowym programie zgodnie z wymaganiami Prawa autorskiego (warsztaty)

Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych - 15.12.2014 r.

Godzina

Temat

Prowadzący

8.30-9.30

Rejestracja uczestników

Sala nr 1

Elżbieta Gabis

Monika Szyca- Lizęga

9.30-10.15

Podstawy prawne organizowania KKZ

10.15-11.45

Działania związane z organizacją KKZ w szkole/placówce

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.30

Dostosowanie szkolnego planu nauczania do prowadzenia KKZ

13.30-14.15

Diagnoza kompetencji uczestników KKZ

14.15-15.00

Obiad

15.00-15.45

Diagnoza kompetencji uczestników KKZ – c.d.

15.45-16.30

Kształcenie na odległość na KKZ