Aktywne Metody Nauczania

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat ”Aktywnych metod nauczania”, które odbędzie się w Nysie w dniach 17, 18 stycznia w ramach projektu:

"Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach"
Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

Szkolenia skierowane są do nauczycieli kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach. W ramach szkolenia oferujemy:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • pełny pakiet cateringowy,
  • dla osób dojeżdżających – nocleg w hotelu,
  • inspiracje do dalszej pracy i wymiany doświadczeń.

Organizator nie zapewnia zwrotu koszów dojazdu oraz opłaty za miejsce parkingowe.

Szkolenie poprowadzą trenerzy KOWEZiU w Warszawie.

Zgłoszenie należy wypełnić na stronie www.monitorowanieppkz.koweziu.edu.pl