Konsultacje dla nauczycieli

Nauczyciel konsultant przedmiotów humanistycznych mgr Elżbieta Zborowska pełni dyżury we wtorki w godz. 13:00 - 16:00 w sali nr 1 Zespołu Szkół Technicznych w Nysie.

Nauczyciel konsultant przedmiotów matematyczno-przyrodniczych mgr Bogusława  Rybaczyk pełni dyżury we wtorki w godz. 13:00 - 16:00 w sali nr 1 Zespołu Szkół Technicznych w Nysie.

Nauczyciel doradca metodyczny przedmiotów zawodowych mgr Elżbieta Gabis pełni dyżury w środy w godz. 15:30- 18:30 w sali numer 1 w Zespole Szkół Technicznych w Nysie.