Konsultacje dla nauczycieli

Nauczyciel konsultant mgr Elżbieta Zborowska pełni dyżury we wtorki w godz. 15:00 - 17:30 w sali nr 1 Zespołu Szkół Technicznych w Nysie.

Nauczyciel konsultant przedmiotów przyrodniczych mgr Bogusława  Rybaczyk pełni dyżury we wtorki w godz. 16:00 - 18:30 w sali nr 1 Zespołu Szkół Technicznych w Nysie.

Nauczyciel doradca metodyczny przedmiotów zawodowych mgr Elżbieta Gabis pełni dyżury we wtorki w godz. 15:00- 17:30 w sali numer 1 w Zespole Szkół Technicznych w Nysie.