Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk).

Miejsce: MODN Opole
Nazwa: Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk).
Data: 08.11.2016

Program konferencji:

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.45

Powitanie gości oraz wystąpienie na temat roli szkolnictwa zawodowego wobec wyzwań rynku pracy i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji.

 

Pani Dyrektor MODN

Małgorzata Szeląg.

9.45 – 10.30

Opis sytuacji na rynku pracy w regionie opolskim „Barometr Zawodów”.

 

Przedstawiciel WUP w Opolu Pani Katarzyna Rybak Kierownik Wydziału Obserwatorium Rynku Pracy.

10.30 – 11.20

Główne założenia reformy szkolnictwa zawodowego – planowanej przez MEN, mechanizmy zachęcające pracodawców i naukę do włączenia się w proces kształcenia zawodowego.

 

Przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

11.25 – 12.00

Potrzeby przedsiębiorców, a kształcenie zawodowe, przykłady dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołami w regionie opolskim.

Pani Dyrektor Opolskiej Izby Rzemieślniczej dr Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz.

Pan Marian Siwoń Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „Multiserwis” z Krapkowic.

Pan Bogdan Pszenica właściciel Przedsiębiorstwa „Narzędziownia” ze Strojca.

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej  Pan Henryk Galwas.

Pani Renata Nycz Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.00

Zadania CKP w procesie kształcenia młodzieży i kształcenia ustawicznego wobec wyzwań rynku pracy.

Dyrektor CKP w Kędzierzynie – Koźlu dr Ireneusz Wiśniewski.

Dyrektor CKP w Opolu Andrzej Leszczyński.

13.00 – 13.40

Wsparcie szkolnictwa zawodowego przez naukę – przykłady dobrych praktyk.

prof.dr hab.inż. Jarosław Mamala Prezes Opolskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

prof.dr hab.inż. Krystyna Macek – Kamińska Prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej.

14.00 – 14.30

Podsumowanie – dlaczego warto wybrać szkołę zawodową ? – dyskusja moderowana z udziałem dyrektorów szkół zawodowych i przedstawicieli organów prowadzących.

Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola dr Irena Koszyk, Starosta Powiatu Kędzierzyna-Koźla Małgorzata Tudaj, Dyrektor ZSM w Opolu Bogusław Januszko, Dyrektor ZSE Dariusz Dobrowolski, Dyrektor ZSZ w Kędzierzynie-Koźlu Urszula Więcek.