Dziedzictwo historyczno – kulturowe podstawą kształtowania postaw młodego pokolenia. 1050. rocznica Chrztu Polski.

Miejsce: MODN Opole
Nazwa, Konferencja: Dziedzictwo historyczno – kulturowe podstawą kształtowania postaw młodego pokolenia. 1050. rocznica Chrztu Polski.
Data: 07.10.2016

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.45

Otwarcie konferencji

mgr Małgorzata Szelag

9.45 – 10.30

Działalność fundacyjna księżniczek i księżnych opolskich

prof. dr hab. Anna Pobóg - Lenartowicz

10.30 – 11.10

Organizacja kościelna na Śląsku w wiekach średnich

Ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. U.O. 

11.10 – 11.50

Istota chrześcijaństwa i Bóg w prawie magdeburskim około karania na gardle Bartłomieja Groickiego.

dr Mariusz Sawicki

11.30 – 12.20

 

12.20 – 13.00

Chrzest Polski w świadomości historycznej uczniów szkół opolskich

dr Anna Gołębiowska 

13.00 – 13.40

Chrzest Polski – wydarzyło się 1050 lat temu, czyli rzecz o tym dlaczego warto celebrować rocznice.

dr Marek Białokur

14.00 – 14.15

Podsumowanie, zamknięcie konferencji 

mgr Janusz Berdzik