Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwań współczesnej komunikacji.

Miejsce: MODN Opole
Nazwa: Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwań współczesnej komunikacji.
Data: 29.09.2016

Program konferencji:

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.40

Uroczyste otwarcie konferencji

Małgorzata Szeląg, dyrektor MODN w Opolu

9.40 – 10.20

Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury

Katarzyna Wądolny-Tatar, dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

10.20 – 10.45

Słowo w sieci, czyli literatura tworzona z wykorzystaniem mediów elektronicznych i najnowszych technologii komunikacyjno-informacyjnych

Monika Górska-Olesińska, dr, Uniwersytet Opolski

10.45 – 11.00

Współczesny czytelnik biblioteki szkolnej

Barbara Błyszczakowska, MODN w Opolu

11.00 – 11.15

Oryginalni czytają w oryginale

 

Monika Wójcik, Biblioteka Austriacka w Opolu

11.15 – 11.35

Przerwa

11.35 – 11.50

Na pierwszym planie lub w tle – czyli obraz inicjacji lekturowych młodego pokolenia w projektach oświatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Dagmara Kawoń-Noga, dr,    PBW w Opolu, WSB we Wrocławiu                                  

11.50 – 12.35

Literacki ostry dyżur

Szymon Kloska, Instytut Książki

12.35 – 13.25

Jak dobrać odpowiednią lekturę dla czytelnika?

13.25 – 13.35

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Małgorzata Szeląg, dyrektor MODN w Opolu