„ZAJĘCIA W TERENIE”

Dnia 22.10.2016 r grupa nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z naszego powiatu uczestniczyła w zajeciach terenowych dotyczących wielozmysłowego poznawania środowiska przyrodniczego podczas wędrówek ścieżkami dydaktycznymi Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.

md mapa goryswanny 2-kopia

Nauczyciele spotkali się w siedzibie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, gdzie pani przewodnik w pogadance popartej prezentacją multimedialną przybliżyła walory przyrodnicze i geologiczne tego miejsca.
Nastepnie odbyło się zwiedzanie rezerwatu geologicznego. Znajduje się tu fragment wapienia muszlowego ze skamieniałościami, tablica z różnego typu budkami lęgowymi ptaków oraz domek dla owadów błonkoskrzydłych, a także tablice informacyjne dot. geologii Garbu Chełmu i duża ścienna mapa parku krajobrazowego. Pagórkowaty teren oraz przepiękny drzewostan nadają temu miejscu niepowtarzalny koloryt, szczególnie w okresie jesiennym. Rezerwat znajduje się w dawnym kamieniołomie nefelinitu (skala wulkaniczna zasadowa) i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem morfologicznym, wynikającym z poziomów wydobywczych.

Była to niepowtarzalna lekcja przyrody; zdobytą wiedzę nauczyciele bedą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami.

Nauczyciel doradca
Bogusława Rybaczyk