Koncepcja podstawy programowej z geografii 
w reformowanej szkole. Nowe wyzwania przed nauczycielami

wnoz  keg   ptgok

Serdecznie zapraszam nauczycieli geografii i przyrody na konferencję poświęconą podstawie programowej w szkole podstawowej i średniej.

"Koncepcja podstawy programowej z geografii 
w reformowanej szkole. Nowe wyzwania przed nauczycielami"

Data i miejsce obrad: Sosnowiec, 25 marca 2017r. (sobota);
aula Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60

Program konferencji:
10.30-10.45: Powitanie – dziekan WNoZ UŚ, przedstawiciel Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach
10.45-11.00: Relacja z działań Komisji Edukacji Geograficznej PTG, dotyczących włączenia się geografów w prace nad podstawą programową z geografii – dr hab. Adam Hibszer
11.00-12.30: Koncepcja podstawy programowej z geografii do szkoły podstawowej oraz wstępna koncepcja podstawy do liceum ogólnokształcącego – prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat z zespołem ekspertów
12.30-13.30: Dyskusja
13.30-14.15: Nowe spojrzenie na krajobrazy Polski – wyzwanie dla nauczycieli geografii – prof. UŚ dr hab. Urszula Myga-Piątek

Bogusława Rybaczyk
nauczyciel doradca