Harmonogram szkoleń nauczycieli z wdrażania nowej podstawy programowej

PODNiPPP 003/1/2017 Nysa, dnia 12.04.2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

W nawiązaniu do ustaleń poczynionych na spotkaniu w dniu 05.04.2017r. przesyłam Państwu harmonogram szkoleń nauczycieli z wdrażanina nowej podstawy programowej.

 Bardzo prosimy, aby zainteresowani nauczyciele zgłaszali udział w szkoleniu za pomocą podanych adresów mailowych. Ma to znaczenie z uwagi na liczebnośc grup szkoleniowych (max. 30 osób). Zgłoszenia należy wysyłać nie później niż 3 dni przed datą szkolenia. Szkolenia z języka polskiego, obcego i mniejszości narodowej dla gminy Głuchołazy odbędą się w SP nr 2 w Głuchołazach. Pozostałe szkolenia odbywać się będą w Sali nr 1 w ZST w Nysie, ul. Szopena 4.

UWAGA!
Brak miejsc na szkolenia "Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne" w terminie 6-7-8 czerwca. Dodatkowy termin szkolenia 12 czerwca godzina 15:30

Serdecznie zapraszamy.