Konsultacje indywidualne w roku szkolnym 2017/2018

Każdy poniedziałek w godzinach 15:00 - 18:00:

  • mgr Elżbieta Zborowska – przedmioty humanistyczne
  • mgr Bogusława Rybaczyk – przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Każda środa w godzinach 15:30 - 18:30:

  • mgr Elżbieta Gabis – przedmioty zawodowe