Konferencja - Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły

image1

Zapraszam nauczycieli geografii na konferencję naukową

„Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły”

która odbędzie się w dniach 24-25 listopada b.r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
Początek konferencji o godz. 9.30 w dniu 24 XI (piątek).

Tematyka obrad:

  1. Założenia nowej podstawy programowej z geografii jako wyzwania dla nauczycieli w zakresie realizacji celów, treści oraz sposobów kształcenia w reformowanej szkole.
  2. „Stare” i „nowe” w edukacji geograficznej reformowanej szkoły.
  3. Nowy podręcznik do geografii jako narzędzie pracy nauczyciela – założenia, walory edukacyjne, mocne i słabe strony. Realizacja założeń podstawy programowej w nowych podręcznikach. 
  4. Możliwości wykorzystania różnych źródeł informacji, zajęć terenowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych i geoinformacyjnych na lekcjach geografii

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=najblizsze-konferencje

Miejsce konferencji:
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ul. Będzińska 60.

Bogusława Rybaczyk,
nauczyciel doradca