Konferencja powiatowa „Lokalna profilaktyka uzależnień i jej skuteczność”

Utworzono: czwartek, 07, marzec 2019 21:21

NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, PEDAGODZY

KONFERENCJA POWIATOWA
„LOKALNA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I JEJ SKUTECZNOŚĆ”

Konferencja organizowana jest przez Pracownię Rozwoju Osobistego: www.pro.opole.pl

Konferencja w powiecie Nyskim – odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6 w dniu 22.03.2019 roku w godzinach 09:00 – 14:00.

Cele operacyjne spotkań:

Ramowy program konferencji składa się z 4 głównych bloków merytorycznych:

Sesje wykładowe/seminaryjne realizowane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i praktyczne doświadczenia w obszarze tematycznym wystąpienia. Podczas każdego ze spotkań prezentowane będą ponadto trzy dostępne lokalnie, rekomendowane programy profilaktyczne.

Informacja o konferencji jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni Rozwoju Osobistego z Opola
 - www.pro.opole.pl
oraz są przez nią prowadzone zapisy, link do zapisów: https://pro.opole.pl/powiat-nyski/b2jcontact.html?bid=4


Bogusława Rybaczyk
nauczyciel konsultant