NYSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie jest partnerem gminy Nysa w projekcie Nyska Szkoła Ćwiczeń.