Konsultacje indywidualne w roku szkolnym 2016/2017

 • poniedziałek: w godzinach 15.30- 18.30
  • mgr Elżbieta Zborowska – przedmioty humanistyczne ;
  • mgr Bogusława Rybaczyk – przedmioty matematyczno-przyrodnicze;
 • środa: w godzinach 15.30- 18.30
  • mgr Elżbieta Gabis – przedmioty zawodowe

Atrakcyjne formy nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
 zaprasza nauczycieli matematyki na bezpłatne szkolenie połączone z warsztatami realizowane przez 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
w ramach Grantu Opolskiego Kuratora Oświaty:

„Atrakcyjne formy nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych.”

28.10.2016 godz.15.30 – 16.30 -  Praca z uczniem z dysfunkcjami- prowadzenie : Bożena Grębowiec godz.16.30 – 19.30- Wykorzystanie TIK na lekcjach matematyki – prowadzenie: Sławomir Górniak
29.10.2016 godz.9.00– 16.30 Tematyka:

 1. Diagnoza wewnętrzna i zewnętrzna a jakość pracy szkoły.
 2. Matura z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 3. Atrakcyjne formy nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady scenariuszy lekcji i zadań.

Prowadzenie: Maria Romanowska

Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4 - sala nr 1.
Zgłoszenia do 25. X 2016r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Bogusława Rybaczyk

Dyrektor PODN i PPP w Nysie

mgr Iwona Dudzik

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
czyli o strategiach czytania tekstów.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
 zaprasza 
zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty realizowane przez 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
w ramach Grantu Opolskiego Kuratora Oświaty.

„Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
czyli o strategiach czytania tekstów.”

Zakres tematyczny, prowadzenie:
25.10.2016 godz.15.30 - Jak czytać, by zrozumieć? Strategie czytania tekstów nieliterackich. Stefania Jagło
28.10.2016 godz.16.30 - Od emocji do myślenia. Strategie pracy z tekstem literackim. Jolanta Fąfrowicz
5.11.2016 godz. 9.00 - Czytanie jako element uczestnictwa w kulturze, Działania promujące czytelnictwo. Mirosława Grabowska

Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4 - sala nr 1.

Zgłoszenia do 20 X 2016 r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Zborowska

Dyrektor PODN i PPP w Nysie

mgr Iwona Dudzik

Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwań współczesnej komunikacji.

Miejsce: MODN Opole
Nazwa: Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwań współczesnej komunikacji.
Data: 29.09.2016

Program konferencji:

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.40

Uroczyste otwarcie konferencji

Małgorzata Szeląg, dyrektor MODN w Opolu

9.40 – 10.20

Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury

Katarzyna Wądolny-Tatar, dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

10.20 – 10.45

Słowo w sieci, czyli literatura tworzona z wykorzystaniem mediów elektronicznych i najnowszych technologii komunikacyjno-informacyjnych

Monika Górska-Olesińska, dr, Uniwersytet Opolski

10.45 – 11.00

Współczesny czytelnik biblioteki szkolnej

Barbara Błyszczakowska, MODN w Opolu

11.00 – 11.15

Oryginalni czytają w oryginale

 

Monika Wójcik, Biblioteka Austriacka w Opolu

11.15 – 11.35

Przerwa

11.35 – 11.50

Na pierwszym planie lub w tle – czyli obraz inicjacji lekturowych młodego pokolenia w projektach oświatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Dagmara Kawoń-Noga, dr,    PBW w Opolu, WSB we Wrocławiu                                  

11.50 – 12.35

Literacki ostry dyżur

Szymon Kloska, Instytut Książki

12.35 – 13.25

Jak dobrać odpowiednią lekturę dla czytelnika?

13.25 – 13.35

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Małgorzata Szeląg, dyrektor MODN w Opolu

Dziedzictwo historyczno – kulturowe podstawą kształtowania postaw młodego pokolenia. 1050. rocznica Chrztu Polski.

Miejsce: MODN Opole
Nazwa, Konferencja: Dziedzictwo historyczno – kulturowe podstawą kształtowania postaw młodego pokolenia. 1050. rocznica Chrztu Polski.
Data: 07.10.2016

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.45

Otwarcie konferencji

mgr Małgorzata Szelag

9.45 – 10.30

Działalność fundacyjna księżniczek i księżnych opolskich

prof. dr hab. Anna Pobóg - Lenartowicz

10.30 – 11.10

Organizacja kościelna na Śląsku w wiekach średnich

Ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. U.O. 

11.10 – 11.50

Istota chrześcijaństwa i Bóg w prawie magdeburskim około karania na gardle Bartłomieja Groickiego.

dr Mariusz Sawicki

11.30 – 12.20

 

12.20 – 13.00

Chrzest Polski w świadomości historycznej uczniów szkół opolskich

dr Anna Gołębiowska 

13.00 – 13.40

Chrzest Polski – wydarzyło się 1050 lat temu, czyli rzecz o tym dlaczego warto celebrować rocznice.

dr Marek Białokur

14.00 – 14.15

Podsumowanie, zamknięcie konferencji 

mgr Janusz Berdzik

Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk).

Miejsce: MODN Opole
Nazwa: Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk).
Data: 08.11.2016

Program konferencji:

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.45

Powitanie gości oraz wystąpienie na temat roli szkolnictwa zawodowego wobec wyzwań rynku pracy i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji.

 

Pani Dyrektor MODN

Małgorzata Szeląg.

9.45 – 10.30

Opis sytuacji na rynku pracy w regionie opolskim „Barometr Zawodów”.

 

Przedstawiciel WUP w Opolu Pani Katarzyna Rybak Kierownik Wydziału Obserwatorium Rynku Pracy.

10.30 – 11.20

Główne założenia reformy szkolnictwa zawodowego – planowanej przez MEN, mechanizmy zachęcające pracodawców i naukę do włączenia się w proces kształcenia zawodowego.

 

Przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

11.25 – 12.00

Potrzeby przedsiębiorców, a kształcenie zawodowe, przykłady dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołami w regionie opolskim.

Pani Dyrektor Opolskiej Izby Rzemieślniczej dr Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz.

Pan Marian Siwoń Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „Multiserwis” z Krapkowic.

Pan Bogdan Pszenica właściciel Przedsiębiorstwa „Narzędziownia” ze Strojca.

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej  Pan Henryk Galwas.

Pani Renata Nycz Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.00

Zadania CKP w procesie kształcenia młodzieży i kształcenia ustawicznego wobec wyzwań rynku pracy.

Dyrektor CKP w Kędzierzynie – Koźlu dr Ireneusz Wiśniewski.

Dyrektor CKP w Opolu Andrzej Leszczyński.

13.00 – 13.40

Wsparcie szkolnictwa zawodowego przez naukę – przykłady dobrych praktyk.

prof.dr hab.inż. Jarosław Mamala Prezes Opolskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

prof.dr hab.inż. Krystyna Macek – Kamińska Prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej.

14.00 – 14.30

Podsumowanie – dlaczego warto wybrać szkołę zawodową ? – dyskusja moderowana z udziałem dyrektorów szkół zawodowych i przedstawicieli organów prowadzących.

Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola dr Irena Koszyk, Starosta Powiatu Kędzierzyna-Koźla Małgorzata Tudaj, Dyrektor ZSM w Opolu Bogusław Januszko, Dyrektor ZSE Dariusz Dobrowolski, Dyrektor ZSZ w Kędzierzynie-Koźlu Urszula Więcek.