Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
czyli o strategiach czytania tekstów.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
 zaprasza 
zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty realizowane przez 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
w ramach Grantu Opolskiego Kuratora Oświaty.

„Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
czyli o strategiach czytania tekstów.”

Zakres tematyczny, prowadzenie:
25.10.2016 godz.15.30 - Jak czytać, by zrozumieć? Strategie czytania tekstów nieliterackich. Stefania Jagło
28.10.2016 godz.16.30 - Od emocji do myślenia. Strategie pracy z tekstem literackim. Jolanta Fąfrowicz
5.11.2016 godz. 9.00 - Czytanie jako element uczestnictwa w kulturze, Działania promujące czytelnictwo. Mirosława Grabowska

Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4 - sala nr 1.

Zgłoszenia do 20 X 2016 r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Zborowska

Dyrektor PODN i PPP w Nysie

mgr Iwona Dudzik

Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwań współczesnej komunikacji.

Miejsce: MODN Opole
Nazwa: Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwań współczesnej komunikacji.
Data: 29.09.2016

Program konferencji:

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.40

Uroczyste otwarcie konferencji

Małgorzata Szeląg, dyrektor MODN w Opolu

9.40 – 10.20

Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury

Katarzyna Wądolny-Tatar, dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

10.20 – 10.45

Słowo w sieci, czyli literatura tworzona z wykorzystaniem mediów elektronicznych i najnowszych technologii komunikacyjno-informacyjnych

Monika Górska-Olesińska, dr, Uniwersytet Opolski

10.45 – 11.00

Współczesny czytelnik biblioteki szkolnej

Barbara Błyszczakowska, MODN w Opolu

11.00 – 11.15

Oryginalni czytają w oryginale

 

Monika Wójcik, Biblioteka Austriacka w Opolu

11.15 – 11.35

Przerwa

11.35 – 11.50

Na pierwszym planie lub w tle – czyli obraz inicjacji lekturowych młodego pokolenia w projektach oświatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Dagmara Kawoń-Noga, dr,    PBW w Opolu, WSB we Wrocławiu                                  

11.50 – 12.35

Literacki ostry dyżur

Szymon Kloska, Instytut Książki

12.35 – 13.25

Jak dobrać odpowiednią lekturę dla czytelnika?

13.25 – 13.35

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Małgorzata Szeląg, dyrektor MODN w Opolu

Dziedzictwo historyczno – kulturowe podstawą kształtowania postaw młodego pokolenia. 1050. rocznica Chrztu Polski.

Miejsce: MODN Opole
Nazwa, Konferencja: Dziedzictwo historyczno – kulturowe podstawą kształtowania postaw młodego pokolenia. 1050. rocznica Chrztu Polski.
Data: 07.10.2016

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.45

Otwarcie konferencji

mgr Małgorzata Szelag

9.45 – 10.30

Działalność fundacyjna księżniczek i księżnych opolskich

prof. dr hab. Anna Pobóg - Lenartowicz

10.30 – 11.10

Organizacja kościelna na Śląsku w wiekach średnich

Ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. U.O. 

11.10 – 11.50

Istota chrześcijaństwa i Bóg w prawie magdeburskim około karania na gardle Bartłomieja Groickiego.

dr Mariusz Sawicki

11.30 – 12.20

 

12.20 – 13.00

Chrzest Polski w świadomości historycznej uczniów szkół opolskich

dr Anna Gołębiowska 

13.00 – 13.40

Chrzest Polski – wydarzyło się 1050 lat temu, czyli rzecz o tym dlaczego warto celebrować rocznice.

dr Marek Białokur

14.00 – 14.15

Podsumowanie, zamknięcie konferencji 

mgr Janusz Berdzik

Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk).

Miejsce: MODN Opole
Nazwa: Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk).
Data: 08.11.2016

Program konferencji:

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.45

Powitanie gości oraz wystąpienie na temat roli szkolnictwa zawodowego wobec wyzwań rynku pracy i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji.

 

Pani Dyrektor MODN

Małgorzata Szeląg.

9.45 – 10.30

Opis sytuacji na rynku pracy w regionie opolskim „Barometr Zawodów”.

 

Przedstawiciel WUP w Opolu Pani Katarzyna Rybak Kierownik Wydziału Obserwatorium Rynku Pracy.

10.30 – 11.20

Główne założenia reformy szkolnictwa zawodowego – planowanej przez MEN, mechanizmy zachęcające pracodawców i naukę do włączenia się w proces kształcenia zawodowego.

 

Przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

11.25 – 12.00

Potrzeby przedsiębiorców, a kształcenie zawodowe, przykłady dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołami w regionie opolskim.

Pani Dyrektor Opolskiej Izby Rzemieślniczej dr Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz.

Pan Marian Siwoń Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „Multiserwis” z Krapkowic.

Pan Bogdan Pszenica właściciel Przedsiębiorstwa „Narzędziownia” ze Strojca.

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej  Pan Henryk Galwas.

Pani Renata Nycz Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.00

Zadania CKP w procesie kształcenia młodzieży i kształcenia ustawicznego wobec wyzwań rynku pracy.

Dyrektor CKP w Kędzierzynie – Koźlu dr Ireneusz Wiśniewski.

Dyrektor CKP w Opolu Andrzej Leszczyński.

13.00 – 13.40

Wsparcie szkolnictwa zawodowego przez naukę – przykłady dobrych praktyk.

prof.dr hab.inż. Jarosław Mamala Prezes Opolskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

prof.dr hab.inż. Krystyna Macek – Kamińska Prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej.

14.00 – 14.30

Podsumowanie – dlaczego warto wybrać szkołę zawodową ? – dyskusja moderowana z udziałem dyrektorów szkół zawodowych i przedstawicieli organów prowadzących.

Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola dr Irena Koszyk, Starosta Powiatu Kędzierzyna-Koźla Małgorzata Tudaj, Dyrektor ZSM w Opolu Bogusław Januszko, Dyrektor ZSE Dariusz Dobrowolski, Dyrektor ZSZ w Kędzierzynie-Koźlu Urszula Więcek.

IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego

Alternatywne formy wychowania fizycznego - atrakcyjnym sposobem realizacji podstawy programowej - IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego.

Termin: 28 października 2016, godz. 9:00 - 14:30
Miejsce: Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego

Program konferencji:
(tematy wystąpień wraz z opisem treści omawianych podczas konferencji z podaniem czasu przeznaczonego na omówienie danego tematu)

Godzina

Temat

Wykładowca

Treści

Planowany czas

8.30-9.00

Rejestracja uczestników konferencji 

9.00

Otwarcie konferencji 

9.00-10.00

Lekcje wychowania fizycznego w XXI wieku 

Stanisław Szczepański

- diagnoza lekcji wf na kolejnych etapach edukacyjnych

-  stan aktualny i przyszłość wychowania fizycznego w polskiej szkole,

- ciekawe i atrakcyjne formy wychowania fizycznego

60 min.

10.00-11.00

Realizacja podstawy programowej – kiedy klasycznie a kiedy alternatywnie?

Katarzyna Miernicka

- analiza podstawy programowej wf na kolejnych etapach edukacyjnych,

- kiedy lekcja wf-u jest klasyczna/tradycyjna a kiedy alternatywna?

- jeśli alternatywa, to jaka?

60 min.

11.00-12.00

Czy królowa sportów lekkoatletyka jest nadal królową?

Mirosław Śnigórski

- lekkoatletyka szansą na atrakcyjną realizację podstawy programowej,

- ćwiczenia i zabawy wywodzące się z LA,

- szanse i zagrożenia w wychowaniu fizycznym;

60 min.

12.00-12.30

Przerwa kawowa 

12.30-13.30

Gry zespołowe w realizacja podstawy programowej. 

Roman Firlus

- gry zespołowe a realizacja podstawy programowej,

- niszowe gry zespołowe a podstawa programowa,

- ćwiczenia i zabawy wywodzące się z piłki nożnej;

 

60 min.

13.30-14.00

Gry i zabawy naszych dziadków i babć.

Grzegorz Pielak

- zapomniane gry i zabawy,

- „Zośka”, „Guma” i podobne a podstawa programowa

30 min.

14.00-14.30

Turystyka kwalifikowana a podstawa programowa.

Janusz Berdzik

- wykorzystanie turystyki kwalifikowanej przy realizacji podstawy programowej,

- bezpieczna organizacja turystyki kwalifikowanej

30 min.

14.30

Zakończenie konferencji 

Szkolenie „Co widać, co słychać, co czuć - środowisko przyrodnicze w edukacji szkolnej”

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na szkolenie:

„Co widać, co słychać, co czuć - środowisko przyrodnicze w edukacji szkolnej”

składające się z trzech modułów :

  1. „Podziwiaj, słuchaj i czuj, jak bije olbrzymie zielone serce przyrody; wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego podstawą współczesnej dydaktyki. Data i godzina szkolenia: 8.10.2016 w godzinach 9.00 - 12.15. Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena - sala nr 1
  2. „Walory przyrodnicze i historyczno-kulturowe Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny; ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny” - wycieczka edukacyjna 22.10.2016 (9.00 – 15.00). Wyjazd z Nysy (ul. Szopena 4) godz. 7.30
  3. Sesja posterowa – przykłady zajęć edukacyjnych rozwijających zmysł wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu w poznawaniu środowiska przyrodniczego. Data i godzina szkolenia: 9.11.2016 w godzinach 15.00 - 18.15. Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena - sala nr 1

Wszystkie moduły szkolenia są bezpłatne. Podczas wycieczki jest przewidziany obiad. Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowy program wyjazdu prześlę po potwierdzeniu chęci udziału w szkoleniu.
Zgłoszenia proszę kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor PODN i PPP w Nysie

mgr Iwona Dudzik