Zespół Orzekający

Utworzono: wtorek, 07, styczeń 2014 10:45

Dyrektor PODNiPPP w Nysie informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie będzie wydawał orzeczenia oraz opinie również dla dzieci:

Zespół Orzekający wydaje Orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.