Problematyka dzieci słabowidzących i niewidomych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej.

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEGO W NYSIE zaprasza na szkolenie:

„Problematyka dzieci słabowidzących i niewidomych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej”

 

Data szkolenia: 11.09.2015 
Czas trwania: piątek 9.30 – 13.30 (4 godziny)

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, rodziców, opiekunów dzieci z dysfunkcjami wzroku

Blok tematyczny:
I Dzieci z uszkodzonym wzrokiem
II Adaptacja przestrzeni dla osób z uszkodzonym wzrokiem
III Sprzęt i nowe technologie

Koszt szkolenia: bezpłatne
Ilość miejsc – 20 osób
Zgłoszenie telefoniczne proszę kierować na nr 661571679
Jednostki prowadzące: PZN i Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chorzowie

Uczestnicy otrzymają materiały na płycie CD i zaświadczenie o uczestnictwie.