Zajęcia biblioterapeutyczne w przedszkolach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza dyrektorów przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych do skorzystania z oferty przeprowadzenia w przedszkolu/szkole zajęć biblioterapeutycznych – Uspołecznianie dzieci mających rozpocząć naukę w szkole

 Program składa się z 5 spotkań trwających około 45-60 minut, przeprowadzanych w grupie przedszkolnej dzieci 5-6 letnich.

Główne cele programu to:

$1·      Nabycie umiejętności współżycia w grupie

$1·      Poznanie norm społecznych

$1·      Kształtowanie uczuć

$1·      Kształtowanie postaw prospołecznych

 Tematy:

$11.     Dobre wychowanie

$12.     Inny nie znaczy gorszy

$13.     Dobre serce dla wszystkich

$14.     Zgoda w życiu człowieka

$15.     „Królestwo w tarapatach” – relacje międzyludzkie

 Zapraszamy do kontaktu: Karolina Łuczak (psycholog) tel. 4093915 wew. 34