Spotkanie pedagogów i doradców zawodowych

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego zaprasza na spotkanie pedagogów szkół i placówek. Dodatkowo zapraszamy szkolnych doradców zawodowych.

Spotkanie odbędzie się dnia 12.06.2019 r. o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej „Mechanika” (wejście od strony targu przez CKP)

Tematyka spotkania:

  1. Podsumowanie współpracy w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Wnioski i rekomendacje planu pracy na przyszły rok szkolny.
  3. Przedstawienie propozycji współpracy i wsparcia dla doradców zawodowych.
  4. Sprawy różne.