Program Za życiem 2019

Szanowni Państwo, 

w związku z dużą ilością dzieci objętych pomocą oraz wykorzystaniem większości z przyznanych godzin szczegółowe informacje dotyczące kontynuacji zajęć w bieżącym roku kalendarzowym dostępne będą na stronie internetowej Poradni po 15.10 2019 r. Pracujący w programie terapeuci będą się z Państwem kontaktować w celu ustalenia harmonogramu dalszych działań.