Program Za życiem w 2020 roku

W celu zgłoszenia dziecka do udziału w Programie Za życiem prosimy o złożenie wniosku wraz z dokumentacją medyczną/specjalistyczną/inną do końca stycznia 2020 r.

Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą z dopiskiem "Za życiem".