KOMUNIKAT 4.05.2020

Dyrektor PPP w Nysie informuje, że w bieżącym tygodniu podejmowane są działania mające na celu umożliwienie bezpiecznej dla klientów i pracowników bezpośredniej pracy diagnostycznej. Oczekujemy na wytyczne GIS oraz PSSE w Nysie.

Aktualnie nie wyznaczamy nowych terminów. Na bieżąco analizujemy zgłoszenia przesyłane pocztą elektroniczną i tradycyjną. W planowanej pracy diagnostycznej priorytetem są dzieci i młodzież, dla których niezbędne jest wydanie takich dokumentów jak orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania czy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z ich rodzicami będziemy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Pozostałe formy działalności Poradni pozostają w formie zdalnej. W najbliższym czasie podane zostaną nowe terminy i formy pracy.

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie pojawiają się aktualne informacje.