KOMUNIKAT 11.05.2020

Szanowni Państwo,

od 11.05.2020 roku powoli wracamy do bezpośredniej pracy z dziećmi. Będą to aktualnie tylko najpilniejsze diagnozy służące wydaniu następujących dokumentów:

  • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na różne niepełnosprawności,
  • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Aby ten powrót się udał musimy przestrzegać następujących zasad:

  • dziecko i opiekun przychodzą zdrowi,
  • opiekun i dziecko są zabezpieczeni maseczką lub przyłbicą,
  • dziecko przychodzi na badania z piórnikiem, w którym ma narzędzia pisarskie oraz wodą do picia,
  • przy wejściu do Poradni obowiązuje dezynfekcja rąk i pomiar temperatury,
  • w miarę możliwości prosimy rodziców o nieprzebywanie w trakcie badań w placówce,
  • wywiad oraz omówienie wyników badań pracownik przeprowadzi telefonicznie po ustaleniu dogodnego terminu. 

WAŻNE:

W dalszym ciągu nie rejestrujemy na nowe terminy. Zgłoszeń należy dokonywać wysyłając stosowny wniosek oraz dokumentację uzupełniającą (opinia, zaświadczenie lekarskie) na adres mailowy, pocztą tradycyjną lub wrzucając do skrzynki na ogrodzeniu. Wszystkie wzory  są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dostarczone zgłoszenia są analizowane przez zespół specjalistów. Osoby zakwalifikowane do badań są powiadamiane telefonicznie.