Informacja 20.10.20

W związku z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Poradnia zawiesza wszystkie zajęcia grupowe.