Spotkanie dla pedagogów X 2022

Dyrektor PPP w Nysie zaprasza na Spotkanie pedagogów w dniu 28.10.2022 r. godz. 11:00 w siedzbie Poradni, ul. Słowiańska 17