Spotkanie dla pedagogów I 2023

Dyrektor PPP w Nysie zaprasza na

Spotkanie pedagogów w dniu 27.01.2023 r. godz. 11:00

w siedzbie Poradni, ul. Słowiańska 17.

Tematem spotkania będzie tożsamość płciowa.