Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2019/2020:

6 września 2019 r.

4 października 2019 r.

8 listopada 2019 r.

6 grudnia 2019 r.

3 stycznia 2020 r.

7 lutego 2020 r.

6 marca 2020 r.

3 kwietnia 2020 r.

8 maja 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

 Przypominamy, że na posiedzenie Zespołu Orzekającego należy złożyć pełną dokumentację:

  • nauczanie indywidualne: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • zindywidualizowana ścieżka kształcenia: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • wczesne wspomaganie rozwoju: wniosek, zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka
  • kształcenie specjalne: wniosek, opinia ze szkoły, zaświadczenie lekarskie (w przypadku niedowidzenia, autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawności ruchowej), audiogram (w przypadku niedosłuchu), inna dokumantacja (medyczna, sądowa, itp.)

Wzory dokumentów są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania

 

Spotkanie dla pedagogów IX 2019

Dyrektor PODNiPPP w Nysie zaprasza na spotkanie pedagogów, psychologów, koordynatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach

11.09.2019 r, o godz. 9:00 

Miejsce: CKZiU ("Mechanik") Nysa

Terminy badań

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie uprzejmie informuje, że nie ma już wolnych terminów na diagnozę i terapię psychologiczną oraz logopedyczną w roku szkolnym 2018/2019.

Terminy na kolejne wizyty będą umawiane po urlopach pracowników, tj. po 25.08.2019 r.

Spotkanie pedagogów i doradców zawodowych

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego zaprasza na spotkanie pedagogów szkół i placówek. Dodatkowo zapraszamy szkolnych doradców zawodowych.

Spotkanie odbędzie się dnia 12.06.2019 r. o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej „Mechanika” (wejście od strony targu przez CKP)

Tematyka spotkania:

  1. Podsumowanie współpracy w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Wnioski i rekomendacje planu pracy na przyszły rok szkolny.
  3. Przedstawienie propozycji współpracy i wsparcia dla doradców zawodowych.
  4. Sprawy różne.