Siedziba Poradni

Do 1 listopada 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie mieści się na ulicy Szopena 4. O dacie przeprowadzki na ulicę Słowiańską 17 zostaną Państwo poinformowani na naszej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku.

Program Za życiem 2019

Szanowni Państwo, 

w związku z dużą ilością dzieci objętych pomocą oraz wykorzystaniem większości z przyznanych godzin szczegółowe informacje dotyczące kontynuacji zajęć w bieżącym roku kalendarzowym dostępne będą na stronie internetowej Poradni po 15.10 2019 r. Pracujący w programie terapeuci będą się z Państwem kontaktować w celu ustalenia harmonogramu dalszych działań.

Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2019/2020:

6 września 2019 r.

4 października 2019 r.

8 listopada 2019 r.

6 grudnia 2019 r.

3 stycznia 2020 r.

7 lutego 2020 r.

6 marca 2020 r.

3 kwietnia 2020 r.

8 maja 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

 Przypominamy, że na posiedzenie Zespołu Orzekającego należy złożyć pełną dokumentację:

  • nauczanie indywidualne: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • zindywidualizowana ścieżka kształcenia: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • wczesne wspomaganie rozwoju: wniosek, zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka
  • kształcenie specjalne: wniosek, opinia ze szkoły, zaświadczenie lekarskie (w przypadku niedowidzenia, autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawności ruchowej), audiogram (w przypadku niedosłuchu), inna dokumantacja (medyczna, sądowa, itp.)

Wzory dokumentów są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania

 

Spotkanie dla pedagogów IX 2019

Dyrektor PODNiPPP w Nysie zaprasza na spotkanie pedagogów, psychologów, koordynatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach

11.09.2019 r, o godz. 9:00 

Miejsce: CKZiU ("Mechanik") Nysa

Terminy badań

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie uprzejmie informuje, że nie ma już wolnych terminów na diagnozę i terapię psychologiczną oraz logopedyczną w roku szkolnym 2018/2019.

Terminy na kolejne wizyty będą umawiane po urlopach pracowników, tj. po 25.08.2019 r.