KOMUNIKAT 4.05.2020

Dyrektor PPP w Nysie informuje, że w bieżącym tygodniu podejmowane są działania mające na celu umożliwienie bezpiecznej dla klientów i pracowników bezpośredniej pracy diagnostycznej. Oczekujemy na wytyczne GIS oraz PSSE w Nysie.

Aktualnie nie wyznaczamy nowych terminów. Na bieżąco analizujemy zgłoszenia przesyłane pocztą elektroniczną i tradycyjną. W planowanej pracy diagnostycznej priorytetem są dzieci i młodzież, dla których niezbędne jest wydanie takich dokumentów jak orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania czy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z ich rodzicami będziemy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Pozostałe formy działalności Poradni pozostają w formie zdalnej. W najbliższym czasie podane zostaną nowe terminy i formy pracy.

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie pojawiają się aktualne informacje.

Komunikat 24.04.2020

Informujemy, że do 24 maja 2020 zawieszone są przyjęcia dzieci do Poradni.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Poradni w tym okresie podamy wkrótce.

Informacja 15.04.2020

Sekretariat dla interesantów (składanie i odbiór dokumentów) czynny jest od poniedziału do piątku w godzinach 8:00-12:00.

Dokumenty można także przesyłać w formie elektronicznej na adres pppnysa@tlen.pl lub bezpośrednio na adresy mailowe pracowników zamieszczone w komunikacie z dnia 27.03.2020.

Komunikat 14.04.2020

Informujemy, że do 26 kwietnia 2020 zawieszone są przyjęcia dzieci do Poradni.

Rozporządzenie MEN dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczy również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie internetowej oraz Facebooku.

 

Wielkanoc 2020

3479028

 

Informacja 8.04.2020

W dniach 9-10 kwietnia 2020 r. Poradnia będzie nieczynna - pracownicy pracują zdalnie.

Dokumenty można zostawiać w skrzynce lub przesyłać poprzez pocztę elektroniczną.

Prosmy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej i FB.