Komunikat 26.03.2020

W dniu 26.03.2020 kontakt telefoniczny oraz mailowy z Poradnią jest niemożliwy z powodu braku prądu w budynku.

Komunikat 12.03.2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Poradni informuje, że w dniach 16-25 marca br. zostają zawieszone przyjęcia dzieci do Poradni. Do odwołania nie będą wyznaczane terminy dla nowych osób zgłaszających się. Rodzice dzieci, których spotkania zostały odwołane zostaną poinformowani o nowych terminach, gdy sytuacja się unormuje. Wszelkich informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu 77 40-93-915. Wydawanie opinii i orzeczeń oraz innych dokumentów będzie odbywać się w godzinach 8:00-12:00. Prosimy o ograniczanie wizyt osobistych do minimum oraz o bardzo poważne potraktowanie reżimu sanitarnego dla dobra wszystkich.  Zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie internetowej oraz Facebooku.

Komunikat 11.03.2020

Zgodnie z komunikatem MEN Poradnia pracuje według harmonogramu.
Można się spodziewać, iż niektórzy pracownicy będą zmuszeni do skorzystania z zasiłku opiekuńczego w związku z czym niektóre spotkania w Poradni mogą być odwołane o czym Państwa indywidualnie poinformujemy.
Ponadto przypominamy, że przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe.
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej oraz Facebooku.

Informacja

Informujemy, że na badania diagnostyczne przyjmujemy tylko dzieci zdrowe.

Dzieci z objawami infekcji (katar, kaszel, gorączka itp.) będą odsyłane do domu.

Program Za życiem w 2020 roku

W celu zgłoszenia dziecka do udziału w Programie Za życiem prosimy o złożenie wniosku wraz z dokumentacją medyczną/specjalistyczną/inną do końca stycznia 2020 r.

Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą z dopiskiem "Za życiem".