Od dnia 1.09.2013 r. z połączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otmuchowie i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli powstała placówka o nazwie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. Wszystkie placówki pracują na dotychczasowych zasadach zachowując swoją odrębność.