SPOTKANIE: „PODRĘCZNIKI SZKOLNE A NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA”

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
zaprasza nauczycieli: języka polskiego, historii i języka niemieckiego

2 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 do Zespołu Szkół Technicznych w Nysie (sala 1) 
na spotkanie:

Podręczniki szkolne a nowa podstawa programowa.

 

Zgłoszenia do 20 marca 2019 r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszeni uczestnicy spotkania otrzymają komplet podręczników z obudową dydaktyczną.

Nauczyciel konsultant
mgr Elżbieta Zborowska

Spotkanie: „Podręczniki szkolne a nowa podstawa programowa”

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie

zaprasza nauczycieli fizyki, chemii, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa
28 marca 2019 r. o godz. 15.30 
do Zespołu Szkół Technicznych w Nysie (sala 1) 
na spotkanie:

Podręczniki szkolne a nowa podstawa programowa.

 

Zgłoszenia do 20 marca 2019 r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszeni uczestnicy spotkania otrzymają komplet podręczników z obudową dydaktyczną.

Nauczyciel konsultant
mgr Bogusława Rybaczyk

Szkolenie/warsztaty : „Matematyka. prześwietlamy nową podstawę programową. jak od września pracować z absolwentami szkół podstawowych?”

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
zaprasza 
nauczycieli matematyki 
4 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30
na szkolenie:

MATEMATYKA. 
PRZEŚWIETLAMY NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ.
JAK OD WRZEŚNIA PRACOWAĆ Z ABSOLWENTAMI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH?

Tematyka szkolenia:

 • podstawa programowa, która zacznie obowiązywać 1 września 2019 r. w liceach i technikach,
 • migracje treści między dotychczasowymi podstawami programowymi: z liceum (zakresy podstawowy i rozszerzony) oraz z gimnazjum,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na różnice w wiedzy i umiejętnościach matematycznych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, którzy jednocześnie w 2019 r. rozpoczną naukę w liceach bądź technikach.

Forma szkolenia: warsztaty z elementami wykładu.
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Technicznych, Nysa, sala nr 1.

Zajęcia poprowadzi konsultant dydaktyczny GWO.
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale.
 Zgłoszenia do 30 marca 2019 r.:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nauczyciel konsultant 
mgr Bogusława Rybaczyk

"Letnia szkoła fizyki" - zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego

Nauczyciele Fizyki
Proszę o przekazanie uczniom następującej informacji:

Wydział Fizyki Uniwersytetu WARSZAWSKIEGO organizuje „LETNIĄ SZKOŁĘ FIZYKI”

Młody fizyku - rozwiń skrzydła!
Zapraszamy uczniów w wieku 13-19 lat, którzy interesują się fizyką, na Letnią Szkołę Fizyki. Są to 5-dniowe, bezpłatne zajęcia na Wydziale Fizyki. W roku 2019 Letnia Szkoła Fizyki odbywa się w 2 turnusach: 24-28.06 oraz 01-05.07.2019. Rekrutacja rozpocznie się w marcu.

Dlaczego warto?

 • weźmiesz udział w warsztatach w laboratoriach oraz na pracowni Technik Pomiarowych,
 • wysłuchasz wykładów z fizyki doświadczalnej i teoretycznej,
 • dowiesz się o aktualnie prowadzonych badaniach,
 • nawiążesz osobisty kontakt z naukowcami z Wydziału Fizyki,
 • poznasz innych pasjonatów fizyki w twoim wieku,
 • udział bezpłatny (organizator pokrywa koszty uczestnictwa, zakwaterowania i wyżywienia). Nie pokrywamy kosztów dojazdu.

Zapraszamy Cię jeśli:

 • Pasjonujesz się fizyką
 • Masz 13-19 lat
 • Mieszkasz min. 50 km od Warszawy

Kryteria wyboru uczestników
Wyboru uczestników Letniej Szkoły dokonuje Komisja Rekrutacyjna spośród nadesłanych zgłoszeń na podstawie dołączonego do formularza opisu osiągnięć ucznia i opinii nauczyciela prowadzącego o uczniu.

Harmonogram rekrutacji
08.03.2019 - uruchomienie formularza zgłoszeniowego
08.04.2019 - zamknięcie formularza zgłoszeniowego
07.05.2019 - ogłoszenie wyników rekrutacji

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://fizyka.ceo.org.pl/

Bogusława Rybaczyk
nauczyciel konsultant

Konferencja powiatowa „Lokalna profilaktyka uzależnień i jej skuteczność”

NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, PEDAGODZY

KONFERENCJA POWIATOWA
„LOKALNA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I JEJ SKUTECZNOŚĆ”

Konferencja organizowana jest przez Pracownię Rozwoju Osobistego: www.pro.opole.pl

Konferencja w powiecie Nyskim – odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6 w dniu 22.03.2019 roku w godzinach 09:00 – 14:00.

Cele operacyjne spotkań:

 • przybliżenie najnowszych wyników badań epidemiologicznych z zakresu uzależnień wraz z wnioskami służącymi lepszemu dostosowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • dostarczenie wiedzy z obszaru uniwersalnej profilaktyki uzależnień opartej na naukowych dowodach skuteczności wraz z elementami różnicującymi formy i treści w stosunku do różnych grup odbiorców
 • dostarczenie wiedzy o nowoczesnych formach i metodach możliwych do zastosowania profilaktycznego w lokalnych społecznościach
 • promocja i przybliżenie wybranych rekomendowanych programów profilaktyki uzależnień dostępnych w województwie opolskim wraz z danymi kontaktowymi do ich bezpośrednich realizatorów
 • dostarczenie wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów reagowania w sytuacjach pojawienia się wśród młodzieży zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych – skuteczne formy interwencji.

Ramowy program konferencji składa się z 4 głównych bloków merytorycznych:

 • epidemiologia,
 • profilaktyka uniwersalna,
 • interwencja profilaktyczna (profilaktyka selektywna)
 • nowoczesne metody w profilaktyce uzależnień.

Sesje wykładowe/seminaryjne realizowane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i praktyczne doświadczenia w obszarze tematycznym wystąpienia. Podczas każdego ze spotkań prezentowane będą ponadto trzy dostępne lokalnie, rekomendowane programy profilaktyczne.

Informacja o konferencji jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni Rozwoju Osobistego z Opola
 - www.pro.opole.pl
oraz są przez nią prowadzone zapisy, link do zapisów: https://pro.opole.pl/powiat-nyski/b2jcontact.html?bid=4


Bogusława Rybaczyk
nauczyciel konsultant

Warsztaty/szkolenie: Kształcenie językowe w kontekście kształcenia literackiego, retoryki i samokształcenia w nowej podstawie programowej.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie 
zaprasza nauczycieli języka polskiego
19 marca 2019 r. o godz. 15.30
 do Zespołu Szkół Technicznych w Nysie (sala 1) 
na warsztaty/szkolenie:

Kształcenie językowe w kontekście kształcenia literackiego, retoryki i samokształcenia w nowej podstawie programowej.

Uczestnicy spotkania proszeni są o posiadanie nowej podstawy programowej.

Zgłoszenia:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant
mgr Elżbieta Zborowska