„Współpraca szkół i pracodawców - gwarantem lepszej jakości kształcenia zawodowego"

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na konferencję
dla nauczycieli i pracodawców, która
odbędzie się w sali konferencyjnej
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie
w dniu 23.09.2014 r. o godzinie 14:00

Temat konferencji: „Współpraca szkół i pracodawców - gwarantem lepszej jakości kształcenia zawodowego"


Program:

  1. Przywitanie zaproszonych gości — A. Gajek, dyrektor ZSE w Nysie
  2. Zmiany w kształceniu zawodowym — E. Gabis,
  3. Nowości techniczne w branży sprzedażowo-hotelarskiej — T. Zabilski, FHU, kasy fiskalne,
  4. Kwalifikacje osób bezrobotnych w aspekcie potrzeb pracodawców — M. Rymarz, kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie,
  5. Biznes a edukacja — P. Liniewski, prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej w Nysie,
  6. Współpraca szkół z pracodawcami — forum wymiany myśli,
  7. Nowości Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego.