Statut PODNiPPP

 

  • Statut
    Statut Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego  w Nysie.