Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2018/2019:

14 września 2018 r.

5 października 2018 r.

9 listopada 2018 r.

7 grudnia 2018 r.

4 stycznia 2019 r.

15 lutego 2019 r.

1 marca 2019 r.

5 kwietnia 2019 r.

10 maja 2019 r.

7 czerwca 2019 r.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia jest dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania

Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie wydaje orzeczenia oraz opinie również dla dzieci:

  • niewidomych i słabo widzących
  • niesłyszących i słabo słyszących
  • z autyzmem

Zespół Orzekający wydaje Orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.