Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2021/2022:

3 września 2021 r.

1 października 2021 r.

5 listopada 2021 r.

3 grudnia 2021 r.

14 stycznia 2022 r.

4 lutego 2022 r.

4 marca 2022 r.

1 kwietnia 2022 r.

6 maja 2022 r.

3 czerwca 2022 r.

 Przypominamy, że na posiedzenie Zespołu Orzekającego należy złożyć pełną dokumentację:

  • nauczanie indywidualne: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • zindywidualizowana ścieżka kształcenia: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • wczesne wspomaganie rozwoju: wniosek, zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka
  • kształcenie specjalne: wniosek, opinia ze szkoły, zaświadczenie lekarskie (w przypadku niedowidzenia, autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawności ruchowej), audiogram (w przypadku niedosłuchu), inna dokumantacja (medyczna, sądowa, itp.)

Wzory dokumentów są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania