Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2020/2021:

11 września 2020 r.

2 października 2020 r.

6 listopada 2020 r.

4 grudnia 2020 r.

8 stycznia 2021 r.

5 lutego 2021 r.

5 marca 2021 r.

9 kwietnia 2021 r.

7 maja 2021 r.

11 czerwca 2021 r.

 Przypominamy, że na posiedzenie Zespołu Orzekającego należy złożyć pełną dokumentację:

  • nauczanie indywidualne: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • zindywidualizowana ścieżka kształcenia: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • wczesne wspomaganie rozwoju: wniosek, zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka
  • kształcenie specjalne: wniosek, opinia ze szkoły, zaświadczenie lekarskie (w przypadku niedowidzenia, autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawności ruchowej), audiogram (w przypadku niedosłuchu), inna dokumantacja (medyczna, sądowa, itp.)

Wzory dokumentów są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania