Konferencja dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie informuje nauczycieli matematyki
o możliwości skorzystania z bezpłatnej konferencji w RCRE w Opolu

Regionalne Centrum  Rozwoju Edukacji w Opolu
serdecznie zaprasza 
nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych na konferencję, organizowaną na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej 

w dniu 20 listopada 2014 r.

Program konferencji 

 

Miejsce: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,  ul. Głogowska 27
sala audytoryjna 1.7

Godzina

Wydarzenie

12.30 - 13.00

Rejestracja uczestników

13.00 - 13.10

Rozpoczęcie konferencji- Lesław Tomczak dyrektor RCRE Opole

  • przedstawienie Organizatorów: RCRE, kuratorium oświaty, OKE, CKE
  • przywitanie Nauczycieli i Gości
  • przedstawienie Prelegenta

13.10 - 15.10

 

Wykład na temat: W jaki sposób nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki realizuje cele kształcenia matematycznego? – Mieczysław Fałat, Okręgowa Komisja egzaminacyjna we Wrocławiu

Wykład połączony z prezentacją obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Analiza wybranych zadań maturalnych z poziomu podstawowego z lat 2010–2014 w kontekście przygotowania uczniów do matury w roku 2015.
  1. Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki od 2015 r. jako odzwierciedlenie zmian w wymaganiach nowej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących egzaminu na poziomie rozszerzonym.
  2. Podstawowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych.

15.10 - 15.25

Odpowiedzi na pytania uczestników – Mieczysław Fałat, Okręgowa Komisja egzaminacyjna we Wrocławiu

15.25 - 15.30

Zakończenie konferencji- Lesław Tomczak, dyrektor RCRE

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 10 listopada 2014r. , wypełniając  formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie RCRE www.rcre.opolskie.pl,