IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego

Alternatywne formy wychowania fizycznego - atrakcyjnym sposobem realizacji podstawy programowej - IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego.

Termin: 28 października 2016, godz. 9:00 - 14:30
Miejsce: Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego

Program konferencji:
(tematy wystąpień wraz z opisem treści omawianych podczas konferencji z podaniem czasu przeznaczonego na omówienie danego tematu)

Godzina

Temat

Wykładowca

Treści

Planowany czas

8.30-9.00

Rejestracja uczestników konferencji 

9.00

Otwarcie konferencji 

9.00-10.00

Lekcje wychowania fizycznego w XXI wieku 

Stanisław Szczepański

- diagnoza lekcji wf na kolejnych etapach edukacyjnych

-  stan aktualny i przyszłość wychowania fizycznego w polskiej szkole,

- ciekawe i atrakcyjne formy wychowania fizycznego

60 min.

10.00-11.00

Realizacja podstawy programowej – kiedy klasycznie a kiedy alternatywnie?

Katarzyna Miernicka

- analiza podstawy programowej wf na kolejnych etapach edukacyjnych,

- kiedy lekcja wf-u jest klasyczna/tradycyjna a kiedy alternatywna?

- jeśli alternatywa, to jaka?

60 min.

11.00-12.00

Czy królowa sportów lekkoatletyka jest nadal królową?

Mirosław Śnigórski

- lekkoatletyka szansą na atrakcyjną realizację podstawy programowej,

- ćwiczenia i zabawy wywodzące się z LA,

- szanse i zagrożenia w wychowaniu fizycznym;

60 min.

12.00-12.30

Przerwa kawowa 

12.30-13.30

Gry zespołowe w realizacja podstawy programowej. 

Roman Firlus

- gry zespołowe a realizacja podstawy programowej,

- niszowe gry zespołowe a podstawa programowa,

- ćwiczenia i zabawy wywodzące się z piłki nożnej;

 

60 min.

13.30-14.00

Gry i zabawy naszych dziadków i babć.

Grzegorz Pielak

- zapomniane gry i zabawy,

- „Zośka”, „Guma” i podobne a podstawa programowa

30 min.

14.00-14.30

Turystyka kwalifikowana a podstawa programowa.

Janusz Berdzik

- wykorzystanie turystyki kwalifikowanej przy realizacji podstawy programowej,

- bezpieczna organizacja turystyki kwalifikowanej

30 min.

14.30

Zakończenie konferencji