Warsztaty: Praktyczne aspekty rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie.

Praktyczne aspekty rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - aktualizacja przepisów prawnych

Termin: 06.02.2017 godzina 08:00
Miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sala konferencyjna.
Prowadzenie: Pracownicy ZUS w Nysie
Organizator : Elżbieta Gabis