Szkoleniach dla nauczycieli języka polskiego planowane na rok szkolny 2019/20

Szkoleniach dla nauczycieli języka polskiego planowane na rok szkolny 2019/20:

  • Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
  • Jak to jest z czytaniem w szkole.
  • Lektury szkolne, a wypowiedź argumentacyjna, szkic interpretacyjny...
  • Wywód argumentacyjny jako element retoryki.
  • Kształcenie językowe, a kształcenie literackie.
  • Czytanie poezji w nauczaniu zindywidualizowanym – jak prowadzić tutorial dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizacja poszczególnych pozycji zależy od zainteresowania nauczycieli.