Arkusz pokazowy egzaminu ósmoklasisty z fizyki

ARKUSZ POKAZOWY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z FIZYKI!

 

Nauczyciele Fizyki!
W imieniu swoim oraz CKE przedstawiam Państwu materiał, przygotowany dla nauczycieli fizyki szkół podstawowych (i nie tylko). Jest to arkusz pokazowy egzaminu ósmoklasisty, łącznie z zasadami oceniania i rozwiązaniami (oraz dziewięcioma arkuszami dostosowanymi). Poniżej linki: do wersji standardowej arkusza i zasad oceniania.

Arkusz zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne (pod względem treści, konstrukcji, itp.), orientacyjny rozkład zadań w arkuszu pod względem treści, rodzaju (zamknięte ww., zamknięte P/F, ...., otwarte z luką (wykresy, diagramy, uzupełnienia słowne), otwarte "obliczeniowe" i inne...)).

W arkuszu znajdą Państwo zadania typowe, ale także zadania wymagające głębszej kompilacji wiedzy (arkusz musi różnicować, a to nic strasznego). Zadania z arkusza pokazowego oraz Informatora będą stanowiły dla Państwa i Państwa uczniów dodatkowy materiał wspomagający przygotowanie do egzaminu dla tych, którzy wybiorą fizykę.

Dziękuję za uwagę!
Bogusława Rybaczyk, nauczyciel konsultant