Rola dyrektora szkoły w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w kontekście poprawy jakości pracy szkoły

Grant Opolskiego Kuratora Oświaty:
„Rola dyrektora szkoły w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w kontekście poprawy jakości pracy szkoły”

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie serdecznie zapraszają na szkolenie realizowane w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty.

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej oraz wyposażenie dyrektora w standardy dotyczące stosowania procedur postępowania administracyjnego oraz umiejętność posługiwania się rozporządzeniami regulującymi zasady wypełniania zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego w kontekście poprawy jakości pracy szkoły.

6-latek w świecie liczb, kształtów i kolorów - edukacja matematyczna w edukacji wczesnoszkolnej

Grant Opolskiego Kuratora Oświaty:
KONFERENCJA: „6-latek w świecie liczb, kształtów i kolorów - edukacja matematyczna w edukacji wczesnoszkolnej”

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Nysie serdecznie zapraszają na konferencję realizowaną w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu   ul. Powstańców Śląskich 19, 22.10.2014 r. godz. 9.00 – 15.00

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie MODN w Opolu www.modn.opole.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

„Współpraca szkół i pracodawców - gwarantem lepszej jakości kształcenia zawodowego"

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na konferencję
dla nauczycieli i pracodawców, która
odbędzie się w sali konferencyjnej
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie
w dniu 23.09.2014 r. o godzinie 14:00

Temat konferencji: „Współpraca szkół i pracodawców - gwarantem lepszej jakości kształcenia zawodowego"


Program:

  1. Przywitanie zaproszonych gości — A. Gajek, dyrektor ZSE w Nysie
  2. Zmiany w kształceniu zawodowym — E. Gabis,
  3. Nowości techniczne w branży sprzedażowo-hotelarskiej — T. Zabilski, FHU, kasy fiskalne,
  4. Kwalifikacje osób bezrobotnych w aspekcie potrzeb pracodawców — M. Rymarz, kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie,
  5. Biznes a edukacja — P. Liniewski, prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej w Nysie,
  6. Współpraca szkół z pracodawcami — forum wymiany myśli,
  7. Nowości Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego.

Dyżur pracowników ODN

Dyżur doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów

odbywa się w każdą środę w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie Poradni.