Oferta Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie to miejsce przyjazne dla dzieci w każdym wieku oraz ich rodziców. 

Jednym z naszych statutowych celów działania jest udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom od momentu urodzenia aż do końca ich edukacji. Jesteśmy dla Was na każdym etapie rozwoju, aby wspierać w rozwiązywaniu trudności. 

W ramach funkcjonowania naszej Poradni zapewniamy dostęp do bezpłatnych, specjalistycznych usług. Są nimi m.in.:

 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego małego dziecka;
 • diagnoza potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży;
 • diagnoza funkcjonalna w kierunku ASD;
 • terapia psychologiczna;
 • terapia pedagogiczna;
 • terapia logopedyczna;
 • terapia tyflopedagogiczna;
 • terapia uzależnień;
 • wsparcie psychologiczne;
 • psychoedukacja;
 • interwencja kryzysowa;
 • poradnictwo zawodowe;
 • grupowe zajęcia TUS;
 • terapia EEG Biofeedback;
 • opiniowanie oraz orzekanie na potrzeby oświaty w celu zapewnienia dodatkowej pomocy dziecku w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej.

W ramach rządowego Programu „Za życiem” przy naszej Poradni od kilku lat funkcjonuje Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy.Adresatami pomocy w ramach OKRO są w szczególności: 

1) dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością z powodu chorób genetycznych, metabolicznych, zaburzonego rozwoju w okresie pre- i perinatalnym oraz zaburzeń rozwojowych w okresie wczesnego dzieciństwa (szczególnie do 3 roku życia), od chwili stwierdzenia niepełnosprawności lub wykrycia jej zagrożenia do rozpoczęcia nauki w szkole; 

2) rodzice wyżej wymienionych dzieci w zakresie korzystania z pomocy, konsultacji i wsparcia informacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!