Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2019/2020:

6 września 2019 r.

4 października 2019 r.

8 listopada 2019 r.

6 grudnia 2019 r.

3 stycznia 2020 r.

7 lutego 2020 r.

6 marca 2020 r.

3 kwietnia 2020 r.

8 maja 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

 Przypominamy, że na posiedzenie Zespołu Orzekającego należy złożyć pełną dokumentację:

  • nauczanie indywidualne: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • zindywidualizowana ścieżka kształcenia: wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły
  • wczesne wspomaganie rozwoju: wniosek, zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka
  • kształcenie specjalne: wniosek, opinia ze szkoły, zaświadczenie lekarskie (w przypadku niedowidzenia, autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawności ruchowej), audiogram (w przypadku niedosłuchu), inna dokumantacja (medyczna, sądowa, itp.)

Wzory dokumentów są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania