„ZAJĘCIA W TERENIE”

Dnia 22.10.2016 r grupa nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z naszego powiatu uczestniczyła w zajeciach terenowych dotyczących wielozmysłowego poznawania środowiska przyrodniczego podczas wędrówek ścieżkami dydaktycznymi Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.

md mapa goryswanny 2-kopia

Nauczyciele spotkali się w siedzibie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, gdzie pani przewodnik w pogadance popartej prezentacją multimedialną przybliżyła walory przyrodnicze i geologiczne tego miejsca.
Nastepnie odbyło się zwiedzanie rezerwatu geologicznego. Znajduje się tu fragment wapienia muszlowego ze skamieniałościami, tablica z różnego typu budkami lęgowymi ptaków oraz domek dla owadów błonkoskrzydłych, a także tablice informacyjne dot. geologii Garbu Chełmu i duża ścienna mapa parku krajobrazowego. Pagórkowaty teren oraz przepiękny drzewostan nadają temu miejscu niepowtarzalny koloryt, szczególnie w okresie jesiennym. Rezerwat znajduje się w dawnym kamieniołomie nefelinitu (skala wulkaniczna zasadowa) i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem morfologicznym, wynikającym z poziomów wydobywczych.

Była to niepowtarzalna lekcja przyrody; zdobytą wiedzę nauczyciele bedą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami.

Nauczyciel doradca
Bogusława Rybaczyk

Warsztaty: Wycieczki zawodowe – animacje i integracja grupy

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych na warsztaty:

Wycieczki zawodowe – animacje i integracja grupy

Termin: 26 października 2016 r. godzina 16:00 – 18:00
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych, sala nr 1.
Prowadzenie : Barbara Maroszek, Elżbieta Gabis

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

mgr Iwona Dudzik
Dyrektor PODN i PP w Nysie

Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości na szkolenia, które odbędą się w Nysie.

Lp Temat

 1. Wycieczki zawodowe – animacje i integracja grupy.
 2. Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych
 3. Kształtowanie i rozwijanie postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz kompetencji kluczowych.
 4. Marka osobista nauczyciela
 5. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów w szkole zawodowej
 6. Planowanie procesu dydaktycznego
 7. Ocenianie kształtujące jako metoda pracy w kształceniu zawodowym
 8. Marketing szkoły
 9. Aktywizujące metody nauczania w kształceniu zawodowym
 10. Praktyczne aspekty rozliczeń z Urzędem Skarbowym - aktualizacja przepisów prawnych – Konferencja w Urzędzie Skarbowym w Nysie
 11. Praktyczne aspekty rozliczeń z ZUS – aktualizacja przepisów prawnych – konferencja w ZUS w Nysie
 12. Bezpieczeństwo w szkole
 13. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość w szkole zawodowej
 14. Podstawa programowa kształcenia w zawodach źródłem wymagań egzaminacyjnych

Bliższych informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia nauczycieli - doradca metodyczny Elżbieta Gabis Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

mgr Iwona Dudzik
Dyrektor PODN i PP w Nysie

Konsultacje indywidualne w roku szkolnym 2016/2017

 • poniedziałek: w godzinach 15.30- 18.30
  • mgr Elżbieta Zborowska – przedmioty humanistyczne ;
  • mgr Bogusława Rybaczyk – przedmioty matematyczno-przyrodnicze;
 • środa: w godzinach 15.30- 18.30
  • mgr Elżbieta Gabis – przedmioty zawodowe

Atrakcyjne formy nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
 zaprasza nauczycieli matematyki na bezpłatne szkolenie połączone z warsztatami realizowane przez 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
w ramach Grantu Opolskiego Kuratora Oświaty:

„Atrakcyjne formy nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych.”

28.10.2016 godz.15.30 – 16.30 -  Praca z uczniem z dysfunkcjami- prowadzenie : Bożena Grębowiec godz.16.30 – 19.30- Wykorzystanie TIK na lekcjach matematyki – prowadzenie: Sławomir Górniak
29.10.2016 godz.9.00– 16.30 Tematyka:

 1. Diagnoza wewnętrzna i zewnętrzna a jakość pracy szkoły.
 2. Matura z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 3. Atrakcyjne formy nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady scenariuszy lekcji i zadań.

Prowadzenie: Maria Romanowska

Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4 - sala nr 1.
Zgłoszenia do 25. X 2016r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Bogusława Rybaczyk

Dyrektor PODN i PPP w Nysie

mgr Iwona Dudzik

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
czyli o strategiach czytania tekstów.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
 zaprasza 
zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty realizowane przez 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
w ramach Grantu Opolskiego Kuratora Oświaty.

„Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
czyli o strategiach czytania tekstów.”

Zakres tematyczny, prowadzenie:
25.10.2016 godz.15.30 - Jak czytać, by zrozumieć? Strategie czytania tekstów nieliterackich. Stefania Jagło
28.10.2016 godz.16.30 - Od emocji do myślenia. Strategie pracy z tekstem literackim. Jolanta Fąfrowicz
5.11.2016 godz. 9.00 - Czytanie jako element uczestnictwa w kulturze, Działania promujące czytelnictwo. Mirosława Grabowska

Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4 - sala nr 1.

Zgłoszenia do 20 X 2016 r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Zborowska

Dyrektor PODN i PPP w Nysie

mgr Iwona Dudzik