Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk).

Miejsce: MODN Opole
Nazwa: Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk).
Data: 08.11.2016

Program konferencji:

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i Nazwisko Prelegenta wraz ze stopniem naukowym/zawodowym

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.45

Powitanie gości oraz wystąpienie na temat roli szkolnictwa zawodowego wobec wyzwań rynku pracy i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji.

 

Pani Dyrektor MODN

Małgorzata Szeląg.

9.45 – 10.30

Opis sytuacji na rynku pracy w regionie opolskim „Barometr Zawodów”.

 

Przedstawiciel WUP w Opolu Pani Katarzyna Rybak Kierownik Wydziału Obserwatorium Rynku Pracy.

10.30 – 11.20

Główne założenia reformy szkolnictwa zawodowego – planowanej przez MEN, mechanizmy zachęcające pracodawców i naukę do włączenia się w proces kształcenia zawodowego.

 

Przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

11.25 – 12.00

Potrzeby przedsiębiorców, a kształcenie zawodowe, przykłady dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołami w regionie opolskim.

Pani Dyrektor Opolskiej Izby Rzemieślniczej dr Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz.

Pan Marian Siwoń Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „Multiserwis” z Krapkowic.

Pan Bogdan Pszenica właściciel Przedsiębiorstwa „Narzędziownia” ze Strojca.

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej  Pan Henryk Galwas.

Pani Renata Nycz Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.00

Zadania CKP w procesie kształcenia młodzieży i kształcenia ustawicznego wobec wyzwań rynku pracy.

Dyrektor CKP w Kędzierzynie – Koźlu dr Ireneusz Wiśniewski.

Dyrektor CKP w Opolu Andrzej Leszczyński.

13.00 – 13.40

Wsparcie szkolnictwa zawodowego przez naukę – przykłady dobrych praktyk.

prof.dr hab.inż. Jarosław Mamala Prezes Opolskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

prof.dr hab.inż. Krystyna Macek – Kamińska Prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej.

14.00 – 14.30

Podsumowanie – dlaczego warto wybrać szkołę zawodową ? – dyskusja moderowana z udziałem dyrektorów szkół zawodowych i przedstawicieli organów prowadzących.

Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola dr Irena Koszyk, Starosta Powiatu Kędzierzyna-Koźla Małgorzata Tudaj, Dyrektor ZSM w Opolu Bogusław Januszko, Dyrektor ZSE Dariusz Dobrowolski, Dyrektor ZSZ w Kędzierzynie-Koźlu Urszula Więcek.

IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego

Alternatywne formy wychowania fizycznego - atrakcyjnym sposobem realizacji podstawy programowej - IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego.

Termin: 28 października 2016, godz. 9:00 - 14:30
Miejsce: Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego

Program konferencji:
(tematy wystąpień wraz z opisem treści omawianych podczas konferencji z podaniem czasu przeznaczonego na omówienie danego tematu)

Godzina

Temat

Wykładowca

Treści

Planowany czas

8.30-9.00

Rejestracja uczestników konferencji 

9.00

Otwarcie konferencji 

9.00-10.00

Lekcje wychowania fizycznego w XXI wieku 

Stanisław Szczepański

- diagnoza lekcji wf na kolejnych etapach edukacyjnych

-  stan aktualny i przyszłość wychowania fizycznego w polskiej szkole,

- ciekawe i atrakcyjne formy wychowania fizycznego

60 min.

10.00-11.00

Realizacja podstawy programowej – kiedy klasycznie a kiedy alternatywnie?

Katarzyna Miernicka

- analiza podstawy programowej wf na kolejnych etapach edukacyjnych,

- kiedy lekcja wf-u jest klasyczna/tradycyjna a kiedy alternatywna?

- jeśli alternatywa, to jaka?

60 min.

11.00-12.00

Czy królowa sportów lekkoatletyka jest nadal królową?

Mirosław Śnigórski

- lekkoatletyka szansą na atrakcyjną realizację podstawy programowej,

- ćwiczenia i zabawy wywodzące się z LA,

- szanse i zagrożenia w wychowaniu fizycznym;

60 min.

12.00-12.30

Przerwa kawowa 

12.30-13.30

Gry zespołowe w realizacja podstawy programowej. 

Roman Firlus

- gry zespołowe a realizacja podstawy programowej,

- niszowe gry zespołowe a podstawa programowa,

- ćwiczenia i zabawy wywodzące się z piłki nożnej;

 

60 min.

13.30-14.00

Gry i zabawy naszych dziadków i babć.

Grzegorz Pielak

- zapomniane gry i zabawy,

- „Zośka”, „Guma” i podobne a podstawa programowa

30 min.

14.00-14.30

Turystyka kwalifikowana a podstawa programowa.

Janusz Berdzik

- wykorzystanie turystyki kwalifikowanej przy realizacji podstawy programowej,

- bezpieczna organizacja turystyki kwalifikowanej

30 min.

14.30

Zakończenie konferencji 

Szkolenie „Co widać, co słychać, co czuć - środowisko przyrodnicze w edukacji szkolnej”

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na szkolenie:

„Co widać, co słychać, co czuć - środowisko przyrodnicze w edukacji szkolnej”

składające się z trzech modułów :

  1. „Podziwiaj, słuchaj i czuj, jak bije olbrzymie zielone serce przyrody; wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego podstawą współczesnej dydaktyki. Data i godzina szkolenia: 8.10.2016 w godzinach 9.00 - 12.15. Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena - sala nr 1
  2. „Walory przyrodnicze i historyczno-kulturowe Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny; ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny” - wycieczka edukacyjna 22.10.2016 (9.00 – 15.00). Wyjazd z Nysy (ul. Szopena 4) godz. 7.30
  3. Sesja posterowa – przykłady zajęć edukacyjnych rozwijających zmysł wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu w poznawaniu środowiska przyrodniczego. Data i godzina szkolenia: 9.11.2016 w godzinach 15.00 - 18.15. Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena - sala nr 1

Wszystkie moduły szkolenia są bezpłatne. Podczas wycieczki jest przewidziany obiad. Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowy program wyjazdu prześlę po potwierdzeniu chęci udziału w szkoleniu.
Zgłoszenia proszę kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor PODN i PPP w Nysie

mgr Iwona Dudzik

XVII OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

mikroskop

24 września 2016 r. w Krakowie na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ odbędzie się

XVII OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Organizatorem konferencji jest Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, przy współpracy z Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, Muzeum Geologicznym ING PAN, Wydawnictwem Nowa Era.
Adresatem konferencji są nauczycieli przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii wszystkich poziomów nauczania. Uczestnicy FORUM PRZYRODNIKÓW otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

W programie m.in. wykłady, zwiedzanie Centrum Nauk Przyrodniczych Instytutu Geografii wraz z laboratoriami, pokaz drona do celów GIS i eksperymentów przyrodniczych, w godzinach popołudniowych wycieczka “Kamienny Kraków”.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Forum: http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/forum2016/

Serdecznie zapraszam
Bogusława Rybaczyk


nauczyciel doradca PODN w Nysie

Szkolenie "Społeczeństwo/sztuka/uczeń – teatr zaangażowany"

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne szkolenie:

„Społeczeństwo/sztuka/uczeń – teatr zaangażowany”


Szkolenie odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 16.30 
w Zespole Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4 - sala nr 1.
Czas trwania 3h.
Prowadzenie: Dorota Ogrodzka
Animatorka kultury, kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w zakładzie Teatru i Widowisk, reżyserka Młodej Sceny
w Teatrze Polski w Bydgoszczy. Współtworzy kolektyw Performeria Warszawy, wraz ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru i Instytutem Teatralnym działa w obszarze edukacji teatralnej i wizualnej. Razem ze Stowarzyszeniem „Katedra Kultury” realizuje działania
 z pogranicza animacji, etnografii i sztuki. Jest w ekipie Latających Animatorów Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych.

Zgłoszenia do 20 IX 2016 r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor PODN i PPP w Nysie

mgr Iwona Dudzik

Transmisje polarne z Antarktyki

eduscience

W czerwcu odbędą się dodatkowe transmisje polarne z Antarktyki, prowadzone przez pracowników Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego. Do udziału w transmisji wystarczy komputer z dostępem do Internetu, rzutnik oraz głośniki. Zapisy nie są wymagane.

1. Tytuł: Antarktyka – kraina lodu, morza i wiatru
Termin: 8.06.2016 (środa) Godzina: 11:00-11:40 Etap edukacyjny: III, IV
Link do transmisji


2. Tytuł: Antarktyczna Telekonferencja
Termin: 22.06.2016 (środa) Godzina: 11:00-11:40
Link do transmisji

Opis: Wideokonferencja,  podczas której uczniowie będą mogli zadawać pytania pracownikom Polskiej Stacji Antarktycznej.
Prowadzący: Dagmara Bożek-Andryszczak
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Filmy z lekcji, które już się odbyły, dostępne są na kanale YouTubie.

Serdecznie zapraszam.

Bogusława Rybaczyk

nauczyciel konsultant PODN w Nysie