Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki

Nysa, 21.01.2021 r.

 

Zaproszenie

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
zaprasza 

nauczycieli fizyki
27 stycznia 2021 r. o godz. 16:00
na konferencję metodyczną on-line (Platforma Teams):

„ Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym z fizyki w 2021 roku”

 

 

 

Zgłoszenia : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant
mgr Bogusława Rybaczyk

 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli j.polskiego

Nysa, 19.01.2021 r.

 

Zaproszenie

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
zaprasza 

nauczycieli języka polskiego


21 stycznia 2021 r. o godz. 16:30
na szkolenie (E-learning)

„Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty”

 

 

28 stycznia 2021 r. o godz. 16:30
na szkolenie (E-learning) 

„Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym”

 

 

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nauczyciel konsultant
mgr Elżbieta Zborowska

Konferencja metodyczna dla nauczycieli historii 21.01.2021

Nysa, 11.01.2021 r.

 

Zaproszenie

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie
zaprasza 

nauczycieli historii
21 stycznia 2021 r. o godz. 15.30
na konferencję metodyczną on-line (Platforma Teams):

„ Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym z historii w 2021 roku”

 

 

 

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                       Doradca metodyczny z historii 

                                                                                                                           dr Joanna Kapera-Basoń

Arkusz pokazowy egzaminu ósmoklasisty z fizyki

ARKUSZ POKAZOWY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z FIZYKI!

 

Nauczyciele Fizyki!
W imieniu swoim oraz CKE przedstawiam Państwu materiał, przygotowany dla nauczycieli fizyki szkół podstawowych (i nie tylko). Jest to arkusz pokazowy egzaminu ósmoklasisty, łącznie z zasadami oceniania i rozwiązaniami (oraz dziewięcioma arkuszami dostosowanymi). Poniżej linki: do wersji standardowej arkusza i zasad oceniania.

Arkusz zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne (pod względem treści, konstrukcji, itp.), orientacyjny rozkład zadań w arkuszu pod względem treści, rodzaju (zamknięte ww., zamknięte P/F, ...., otwarte z luką (wykresy, diagramy, uzupełnienia słowne), otwarte "obliczeniowe" i inne...)).

W arkuszu znajdą Państwo zadania typowe, ale także zadania wymagające głębszej kompilacji wiedzy (arkusz musi różnicować, a to nic strasznego). Zadania z arkusza pokazowego oraz Informatora będą stanowiły dla Państwa i Państwa uczniów dodatkowy materiał wspomagający przygotowanie do egzaminu dla tych, którzy wybiorą fizykę.

Dziękuję za uwagę!
Bogusława Rybaczyk, nauczyciel konsultant

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Prezentacja "Metody nauczania"

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją "Metody nauczania":

prezentacja 

Pliki do pobrania: format PPTX, format PDF

Nauczyciel konsultant
mgr Bogusława Rybaczyk