Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Prezentacja "Metody nauczania"

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją "Metody nauczania":

prezentacja 

Pliki do pobrania: format PPTX, format PDF

Nauczyciel konsultant
mgr Bogusława Rybaczyk

Materiały nauczycieli konsultantów

ZAPRASZAM NAUCZYCIELI FIZYKI, MATEMATYKI, CHEMII, BIOLOGII I GEOGRAFII do zapoznania się z materiałami znajdującymi się w zakładce „MATERIAŁY NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW”  dotyczącymi narzędzi do wykorzystania  w  nauczaniu zdalnym. Znajdą tam Państwo wiele ciekawych informacji z adresami stron, które można wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Niezbędnik multimedialnego nauczyciela polonisty

Niezbędnik multimedialnego nauczyciela polonisty.

Nazwa aplikacji

Adres

Opis

Pixabay

https://pixabay.com

Źródło bezpłatnych zdjęć i filmów. Nie wymaga przypisania.

Freeimages

https://pl.freeimages.com

Ponad 300 000 darmowych zdjęć. 

Foter

www.foter.com

Darmowym program umożliwiający zarządzanie zbiorem fotografii.

Freepik

https://www.freepik.com

Źródło bezpłatnych zdjęć

Unsplash

https://unsplash.com

Wyslekcjonowana kolekcja zdjęć z portfolio różnych fotografów, co 10 dni dodawanych. 

Wyszukiwarka CC 

https://search.creativecommons.org

Multiwyszukiwarka plików graficznych i dźwiękowych.

 

https://www.jamendo.com

Darmowa muzyka do słuchania i pobierania.

Voki

www.voki.com

Aplikacja do tworzenia różnorodnych awatorówmówiących w wielu językach z możliwością nagrywania własnego głosu oraz odsłuchu.

Learningapps

www.learningapps.org

Strona umożliwiająca tworzenie aplikacji, gier, krzyżówek, quizów.

Storybird

www.storybird.com

Darmowa platforma, na której możemy tworzyć elektroniczne książki, historie obrazkowe, wpisywać tekst, wybierać ilustracje.

Wordle

https://narzedziaetwinning.blogspot.com/2012/01/wordle.html

Chmury wyrazowe.

Tagxedo

http://narzedziaetwinning.blogspot.com/2012/01/tagxedo.html

 

Chmury wyrazowe.

Prezi

www.prezi.com

Prezentacja multimedialna

Emaze

www.emaze.com

Prezentacja multimedialna. 3D

Issuu

www.issuu.com

Darmowa platforma umożliwiająca prezentację dokumentów PDF w przystępnej i interesującej formie.

Padlet

www.padlet.com

Wirtualna tablica.

ToonDoo

www.toondoo.com

Narzędzie online do tworzenia komiksów i książeczek komiksowych. Aplikacja jest łatwa w użyciu oraz posiada bogatą bibliotekę grafiki i funkcji.

Canva

https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/komiksy/

Narzędzie online do tworzenia komiksów i książeczek komiksowych.

Kahoot

www.get.kahoot.it (tworzenie i administrowanie)

www.kahoot.it (granie)

Tworzenie quizów

Quizizz

www.quizizz.com

www.join.quizizz.com

Tworzenie quizów

Audiovis

www.audiovis.nac.gov.pl

Źródło fotografii historycznych

Kultura Dostępna

https://kulturadostepna.pl/on-line

Wirtualne spacery

Ninateka

www.ninateka.pl

Darmowa biblioteka

Cultura.pl

www.cultura.pl

Darmowy serwis o polskiej kulturze.

Google&Culture

https://artsandculture.google.com/

Cyfrowe zbiory dzieł sztu

k

i

Nowy międzynarodowy układ jednostek miar, SI

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie zaprasza nauczycieli fizyki
11 marca 2020 o godzinie 15.30 do Zespołu Szkół Technicznych w Nysie (sala nr1) na spotkanie:

„NOWY MIĘDZYNARODOWY UKŁAD JEDNOSTEK MIAR, SI”

International System of Units Logo

Program:
• Prezentacja – nowy międzynarodowy układ jednostek miar, SI .
• Fizyka na maturze w 2019 roku –analiza zadań pod względem stopnia trudności, wnioski i rekomendacje z OKE.
• Uwagi i wnioski, dyskusja.

Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu otrzymają „Vademecum dla nauczyciela z fizyki ”.

Prowadzący: mgr Bogusława Rybaczyk
Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant
mgr Bogusława Rybaczyk

Nowa podstawa programowa z geografii

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie zaprasza nauczycieli geografii
4 marca 2020 o godzinie 16.00 do Zespołu Szkół Technicznych w Nysie (sala nr1) na spotkanie:

„Nowa podstawa programowa z geografii-szkoły ponadpodstawowe”


Program:

 • Prezentacja – ogólne założenia nowej podstawy programowej.
 • Egzamin maturalny – wnioski i rekomendacje z OKE.
 • Przykładowy scenariusz lekcji „Gdzie zbudować nową elektrownię?
 • Uwagi i wnioski, dyskusja.

Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu otrzymają „Vademecum dla nauczyciela z geografii”.

Prowadzący: mgr Bogusława Rybaczyk
Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel konsultant
mgr Bogusława Rybaczyk