Zespół Orzekający

Dyrektor PODNiPPP w Nysie informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie będzie wydawał orzeczenia oraz opinie również dla dzieci:

  • niewidomych i słabo widzących
  • niesłyszących i słabo słyszących
  • z autyzmem

Zespół Orzekający wydaje Orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.