Komunikat 11.03.2020

Zgodnie z komunikatem MEN Poradnia pracuje według harmonogramu.
Można się spodziewać, iż niektórzy pracownicy będą zmuszeni do skorzystania z zasiłku opiekuńczego w związku z czym niektóre spotkania w Poradni mogą być odwołane o czym Państwa indywidualnie poinformujemy.
Ponadto przypominamy, że przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe.
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej oraz Facebooku.