Komunikat 14.04.2020

Informujemy, że do 26 kwietnia 2020 zawieszone są przyjęcia dzieci do Poradni.

Rozporządzenie MEN dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczy również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie internetowej oraz Facebooku.