Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Informacje dotyczące zmian w wymaganiach na egzaminach ósmoklasisty oraz maturalnym w roku 2021 można znaleźć na:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym